ประเภทฟอนต์ serif และ sans-serif แตกต่างกันอย่างไร

  • 20 ม.ค. 6420,455
ประเภทฟอนต์ serif และ sans-serif แตกต่างกันอย่างไร

ฟอนต์ที่ใช้บนเว็บไซต์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ แบบมีเชิง (serif) (อ่านว่า เซริฟ) และแบบไม่มีเชิง (sans serif) (อ่านว่า ซานส์เซริฟ) ซึ่งฟอนต์ทั้ง 2 แบบนี้ มีความแตกต่างกันอย่างอย่างไรบ้าง

 

 

ฟอนต์แบบโรมันและแบบกอทิก

ตัวอย่างฟอนต์แบบโรมันและแบบกอทิก

 

Font Serif (เซริฟ)

เป็นแบบอักษรที่มีขีดเล็กๆ อยู่ตรงปลายสุด อยู่ในฟอนต์ตัวอักษรตระกูล Times แบบอักษรชนิดนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแบบโรมัน (roman) อักษรเซริฟมีส่วนช่วยในการกวาดสายตาไปตามตัวอักษร ทำให้อ่านง่าย และนิยมใช้สำหรับพิมพ์เนื้อความ

 

Font Sans-Serif (ซานส์เซริฟ)

เป็นแบบอักษรที่ไม่มีขีดที่ปลายอักษร และมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า แบบกอทิก (gothic) อักษรซานส์เซริฟชนิดนี้ไม่เหมาะกับการเป็นเนื้อความ แต่เหมาะสำหรับใช้พาดหัว หัวเรื่อง หัวข้อ ตัวเน้น หรือลิงค์ ที่ต้องการเรียกความสนใจจากผู้อ่าน โดยการมองผ่านเพียงแค่ครั้งเดียว

 

แบบมีเชิง (serif) และแบบไม่มีเชิง (sans serif)

แบบมีเชิง (serif) และแบบไม่มีเชิง (sans serif)

 

เพื่อความสวยงามของเว็บไซต์ ในการออกแบบเว็บไซต์ เราสามารถใช้ฟอนต์เซริฟหรือซานส์เซริฟ ที่มีลูกเล่นหรือขนาดต่างกันในบทความเดียวได้ เพื่อดึงดูดความสนใจผู้อ่านได้ แต่บริเวณเนื้อหาหลักของเว็บไซต์ ควรใช้ฟอนต์ที่อ่านง่าย ไม่หวัด ขนาดเล็ก หรือตัวอักษรติดกันมากเกินไป เพราะถึงแม้ว่าเนื้อหาบทหน้าเว็บจะน่าสนใจแค่ไหน แต่ถ้าฟอนต์อ่านยาก ก็ทำให้ผู้อ่านไม่สนใจ และปิดหน้าเว็บได้เช่นกัน
 

ตัวอย่างแบบอักษร Serif และ Sans-Serif

ตัวอย่างแบบอักษร Serif และ Sans-Serif

 

บทความล่าสุด