30+ SEO Checklist สำหรับโครงสร้าง เนื้อหา และการแชร์ข้อมูล

 • 30 มี.ค. 643,723
30+ SEO Checklist สำหรับโครงสร้าง เนื้อหา และการแชร์ข้อมูล

คุณภาพของการเว็บไซต์ที่ดี สามารถดึงดูดผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ การปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อให้ติดอันดับผลการค้นหาจึงมีความจำเป็น เพราะ มีเว็บไซต์ที่สวยงาม แต่ไม่มีคนเข้าชม-ไม่มีคนรู้ ก็ไม่มีประโยชน์อะไร

 

การทำ SEO จะช่วยให้เว็บไซต์ของเราเข้าสู่ผลการค้นหา (SERP) อันดับต้นๆ จึงมีความสำคัญ เพราะจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์อย่างแท้จริง ซึ่งหลักการทำ SEO บนเว็บไซต์ของเราแบ่งได้เป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ SEO ด้านโครงสร้างของเว็บไซต์ / SEO ด้านข้อมูลบนเว็บไซต์ / SEO ด้านการแชร์ข้อมูล แต่ละส่วนมีแนวคิด หลักการดังต่อไปนี้

 

SEO Checklist สำหรับโครงสร้างเว็บไซต์

 1. มี keyword คำสำคัญ เป็นคำแรก และคำที่เกี่ยวข้อง ใน Title ของหน้าเว็บ
 2. มี keyword คำสำคัญ และคำที่เกี่ยวข้อง ใน Description ของหน้าเว็บ
 3. มี keyword เป็น H1 Tag ของหน้าเว็บ
 4. มี คำที่เกี่ยวข้อง เป็น H2 Tag ของหน้าเว็บ
 5. ใช้ META rel="canonical" เพื่อระบุ URL ที่ถูกต้องของข้อมูลบทความ
 6. มีโครงสร้าง HTML ของเว็บที่ดี จัดกลุ่มของเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง และไม่มี HTML Error
 7. Server Web Hosting มีการใช้งาน SSL (https://)
 8. Server มี Response Time ที่รวดเร็ว อาจจะใช้ HTTP/2 ช่วย
 9. มี Breadcrumb (Navigator) เมนู เพื่อบ่งบอกลำดับของชั้นของเว็บหน้านั้นๆ
 10. มีการใช้ Google Analytic และ Google Webmaster Tools บนเว็บไซต์
 11. มีการใช้ Schema เพื่อบ่งบอกประเภทข้อมูลบนหน้าเว็บนั้นๆ
 12. มีการสร้าง sitemap เพื่อบ่งบอกหน้าเว็บทั้งหมดบนเว็บไซต์

 

SEO Checklist สำหรับข้อมูลในเว็บไซต์

 1. มีการใช้ keyword ที่สำคัญ ซ้ำมากกว่าคำอื่นๆ ในหน้าเว็บนั้น เช่น เสื้อผ้าเด็ก 6 ครั้งเมื่อเทียบกับชุดคำอื่นๆ ในหน้าเว็บนั้น
 2. มี keyword คำสำคัญ อยู่ในช่วงแรกของหน้า อยู่ในย่อหน้าแรกของบทความ
 3. มีคำที่เกี่ยวข้องกับ keyword สำคัญๆ ในหน้าเว็บนั้น เช่น ถ้าเราเน้นคำว่า "เสื้อผ้าเด็ก" อาจจะมีคำว่า "ชุดเด็ก" กระจายอยู่ในหน้าเว็บนั้นด้วยเช่นกัน
 4. มีเนื้อหาข้อความและรูปภาพ มากพอสมควร (เขียนยาวหน่อย ใช้ภาพเพื่อช่วยอธิบายเนื้อหาจะดีมาก)
 5. ไม่มีบทความเรื่องซ้ำๆ กันอยู่ในเว็บไซต์ ถ้าเรื่องใหม่ที่เขียน คล้ายกับบทความที่มีอยู่แล้ว อาจจะแค่เพิ่มหัวข้อ หรือแก้บทความเดิม
 6. หน้าเว็บโหลดได้อย่างรวดเร็ว (ไม่ควรมีภาพเยอะเกินไป และภาพที่ใช้ควรจะมีการบีบอัดขนาดเหมาะสมกับการใช้งานบนเว็บไซต์)
 7. ภาพที่ใช้บนเว็บไซต์ ควรจะมี Tag alt, title, caption ของภาพ เพื่อบอกรายละเอียดของภาพนั้น
 8. การลำดับข้อมูลรายละเอียดในเนื้อบทความ ควรจะใช้ HTML list แบบตัวเลขหรือแบบ bullet
 9. เนื้อหาบทความที่เขียนบนเว็บไซต์ ควรเป็นเนื้อหาใหม่สำหรับเว็บไซต์เรา เขียนขึ้นเอง โดยการสะกดคำที่ถูกต้อง ถูกหลักไวยกรณ์
 10. ขนาดตัวหนังสือ ข้อความ ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป ช่องไฟ ระยะห่างระหว่างบรรทัด อ่านง่าย สบายตา
 11. กรณีบทความมี link ไปที่ url ออกไปนอกเว็บไซต์ ปลายทางควรจะเป็นเว็บที่มีคุณภาพ เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเรา และไม่ควรมี link ออกมากเกินไป
 12. กรณีมีข้อมูลเนื้อหาจำนวนมากบนเว็บเรา อาจจะใช้วิธีจัดหมวดหมู่ (category) หรือใช้แท็ก (tag) เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหา
 13. มีจำนวนหน้าเว็บเยอะพอสมควร และมีการเพิ่ม ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลอยู่เสมอ

 

SEO Checklist สำหรับการแชร์ข้อมูล

 1. มีลิงก์ URL กลับจากเว็บที่เป็นมีข้อมูลคล้ายๆ กัน
 2. มีการแชร์ลิงก์ URL ไปยัง Social ต่างๆ
 3. มีลิงก์ URL กลับอยู่ในเนื้อหา ดีกว่าลิงก์ที่อยู่นอกเนื้อหา ถ้าอยู่ในส่วนต้นของเนื้อหาจะดีมาก
 4. มีจำนวนเว็บที่มีลิงก์ URL กลับมากขึ้นเรื่อยๆ (ไม่ควรน้อยลง) และมาจากเว็บที่มีคุณภาพ
 5. มีความหลากหลายของเว็บที่มีลิงก์ URL กลับ แต่ไม่ควรมาจากเว็บพนัน เว็บผิดศีลธรรม หรือเว็บที่ทำผิดกฏของ Google

 

Google Discover SEO

 

30+ SEO Checklist นี้เป็นแนวทาง หลักการของการ รับทำเว็บไซต์ ที่มีคุณภาพ การมีเว็บไซต์ นอกจากจะช่วยให้ธุรกิจของเราอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตแล้ว การทำ SEO เพื่อให้เว็บไซต์ของเราถูกค้นหาเจอในโลกอินเทอร์เน็ตก็จะทำให้เรามีความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์ด้วย

 

บทความล่าสุด